DDOP-1.1.1/D -2009-006 pályázat

A DDOP-1.1.1/D -2009-006 projekt az Európai Unió támogatásával, az Új

Magyarország Fejlesztési Terv Dél-Dunántúli Operatív Program Telephelyfejlesztés

keretében valósul meg.

Projekt neve: KONTAKT-ELEKTRO Kft telephelyén gyártócsarnok építése, high tech

energetikai eszköz gyártás feltételeinek megteremtése.

Projekt leírása (általános leírás, műszaki adatok): A projekt keretében a KONTAKT Elektro Kft., Pécs vegyes hasznosítású - lakó és ipari - övezetében (szabályozási tervi besorolása Gksz-711763), részben saját tulajdonú telephelyén új 1033 m2-es, részben többszintes, csarnokot épít. A terület barna mezős besorolású. A csarnokban elsősorban a Kft.-nél új termékként megjelenő üzemanyagcellás áramforrások gyártásának feltételeit teremtjük meg. A fejlesztés így a pályázati kiírás szerint a régióban preferált területek közül elsődlegesen a környezetipar, illetve gépipar és elektronika szakterülethez sorolható. Az új csarnokba kerül átcsoportosításra a hagyományos termékkör gyártásának egy része is. Az üzemanyagcella gyártóbázis pécsi megteremtésével, energetika területén a legmagasabb szintű technológia jön létre Pécsett, Baranyában, a régióban.

Kedvezményezett neve és elérhetősége: KONTAKT-ELEKTRO Kft,  7630 Pécs, Mohácsi út 79.

A projekt tervezett  költsége:  228.768.546.-Ft

A projekttámogatás összege:   100.000.000.-Ft

Irányító hatóság neve és elérhetősége:                Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 1077 Budapest,

Wesselényi u. 20-22. tel: 06 40 638-638

www.nfi.hu

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége: DDRFÜ Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
7621 Pécs, Mária u. 3.

www.deldunantul.eu