BEVEZETŐ

Bevezető

Fejlesztéseink

A 2003. évi Hannoveri vásáron figyeltünk fel egy szinte teljesen elkülönülő kiállítási területen szereplő energetikai újdonságokat bemutató, maximálisan környezetbarát energiatermelő berendezésekre. Hidrogén, mint üzemanyag, akkumulátorok lemezeihez hasonló cellakötegek, érzékelők, szabályozók, folyamatszabályozó és vezérlő elektronika, mágnesszelepek, kompresszorok és hozzátartozó csövezés, néminemű titokzatosság és misztikum, valamint egy nagyon fontos tény: a keletkező melléktermék a vízgőz!. Ezek voltak az első benyomásokhoz tartozó információk.

A figyelmünket felkeltő berendezés, a tüzelőanyag-cella egy olyan elektrokémiai átalakító, amely a hidrogén oxigénnel történő katalikus reakciójával úgy állít elő magas hatásfokkal villamos energiát, hogy közben hő szabadul fel. A keletkező melléktermék: víz.

A tüzelőanyagcelláknak öt elterjedt tipusát ismeri a szakma, szerkezetüktől függően 60-200-600-1000 C üzemi hőmérsékleten működnek függően attól is, hogy mely felhasználási területre készülnek.

Cégünk régi, és folyamatos törekvése, hogy tevékenységében minél nagyobb arányt képviseljenek a saját fejlesztésű termékek. A Hannoveri vásárlátogatás után eldöntöttük, hogy érdemes lesz megismerni ezt az új technológiát.Az első automatikusan jelentkező kérdés: Mire lehet használni?

Amit láttunk: szünetmentes tápegységek, mobiltelefonok, laptopok, kommunikációs rendszerek tápellátása, telefonközpontokban, autópálya létesítményeknél, GSM /mobiltelefon/ átjátszóállomások, mentő és tűzoltóautók szükségáramforrásai, járművek, /kerékpárok, robogók, tolókocsik, személyautók, autóbuszok, hajók, targoncák, üzemi járművek, robotok, meteorológiai állomások, vízügyi létesítmények, munkagépek, stb.
A második kérdés: Milyen teljesítménykategóriák léteznek ?

Erre gyors választ kaptunk, mivel az 1-2 W teljesítményű készülékek mellett 20-100-500-1.000 W középkategória után már járatosak az 5-10-20-50 kW-os egységek is. Az első német tengeralattjáró tüzelőanyagcellás hajtással 1984-ben készült el. Jelenleg Hollandiában épül egy 50-250 MW teljesítményig bővíthető erőmű.

A harmadik kérdés: Mibe kerül a berendezés, és mennyire költséges az üzemeltetése?

Az USA-ban a mobiltelefonokhoz használható berendezés: 38 USD- ba kerül, a jövő évi prognosztizált ár: 1.000.- Euro/ kW Az árak ma még nem versenyképesek, de folyamatosan és jelentősen csökkennek. A Planet GbR szerint: A diesel szgk. költségei 100 km-en 2004-ben 5,12 Euro volt. Ez hidrogén üzemanyag esetén: 17.5 Euro. Ha a dieselolaj környezetszennyezésének költségeit is kalkuláljuk, ez az összeg + 3,55 Euro költség 100 km-re vetítve. Ebben az esetben a diesel/hidrogénhajtás költségaránya: már 1:2-höz, mely már figyelemreméltó!

Jó példa a Volkswagen Touran Hy Motion 65 kW teljesítményű járműve, mely 34%-os hatásfokkal 1,8 kg hidrogént fogyaszt 100 km-en.

A piacképességre jó példa a kanadai BALLARD cég, ahol az üzemanyagcellás autóbuszok már sorozatban készülnek./ www.BALLARD.com/ A 2007évi Hannoveri vásáron megjelent a jól ismert RITTAL cég is tüzelőanyagcellás szünetmentes tápegységével. Márpedig ők aztán tudnak valamit…

Japánban 2000 db készülék működik a házi energiaellátásban 80%-nál magasabb hatásfokkal a kombinált hő- és villamosenergia termeléssel.

A negyedik kérdés: A hidrogén előállítása és tárolása ?

Földgázból reformálással, vegyipari technológiák, kőolajlepárlás melléktermékeként,biomasszából, szél és napenergia segítségével elektrolízis által, magashőmérsékletű és nagynyomású gőz elbontásával, biológiai úton, mesterséges fotoszintézissel, stb. A tárolás általában nagynyomású palackokban 150-300-750 bar nyomáson, vagy fémhidrid palackokban elnyeletve 300-900 l tárolóképességű palackokból összeépített telepekből 2-5 bar lefejtési nyomáson. Ezek jelenlegi költsége: 8-16 USD/kWh. A cél 2010-re 4 USD/kWh

Az ötödik kérdés: Miért kell nekünk ez a technológia?

A világ kőolaj és földgázkészleteinek kimerülése 40-50 évre becsülhető. A köolaj és földgázszármazékok ára folyamatosan és jelentős mértékben emelkedik, egyre komolyabbak a stratégiai veszélyek az ellátás biztonságában. Az energiatermelés a motorizáció óriási környezetkárosító hatását mielőbb, és radikálisan csökkentenünk kell! Amennyiben a hidrogént mint energiahordozót / az univerzumban szinte korlátlan mennyiségben rendelkezésre áll / versenyképes áron leszünk képesek tüzelőanyagcellákkal elsősorban elektromos energia, másodsorban hőenergia előállítására használni, úgy ez a technológia sikerre van itéltetve. A tüzelőanyagcellás energiaelőállításnak mint technológiának van egy olyan jellemzője, mellyel mai ismereteink szerint egyetlen technológiai versenytárs sem rendelkezik. Ez a jellemző a környezetre gyakorolt hatás. A melléktermékként keletkező vízgőz mellett, csak minimális emisszióval lehet számolni.

Ezen a nagyon új szakmai területen cégünk aktivitásai: a PEM tip. tüzelőanyagcellák komponenseinek vezérlő és szabályozó elektronikájának, DC/DC átalakítók, szenzorok, komplett berendezések fejlesztése és gyártása.Új alkalmazások kidolgozása. Vezető gyártók rendszerintegrátori feladatainak ellátása.

A fejlesztések legfontosabb területei: a tüzelőanyagcellák gyártási költségeinek csökkentése, elsősorban a MEA / platina katalizátorral bevont protoncserélő membrán / alkalmazásánál. A jelenlegi 2-3000 üzemórás élettartam növelése 5-10 000 órára. A hidrogénelőállítás és tárolás költségeinek csökkentése A hatásfok növelése.